Pierwszy miesiąc roku, to czas kiedy organizacje pozarządowe realizują zobowiązania i podejmują kluczowe decyzje. W 2021 roku podobnie, pomimo licznych zmian w przepisach wynikających z globalnej pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, cykliczne obowiązki organizacji pozarządowych zostały zachowane.

Oto 4 najważniejsze:

  1. Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych, na które składają się: bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat.
  2. Roczne deklaracje PIT – dla NGO, które zatrudniają pracowników lub współpracowników.
  3. Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości.
  4. Uaktualnienie planu kont księgowych.

Portal Organizacji Pozarządowych na swojej stronie NGO.pl szczegółowo poddaje analizie treść obowiązkowych punktów.