Posiedzenie kapituły „Nagrody Trzeciego Sektora”

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej Nagród Trzeciego Sektora przyznawanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 22.08.2016 roku.

W dniu 22 sierpnia 2016 roku Kapituła w składzie dokonała wyboru nominowanych 
i nagrodzonych w konkursie:

1.    Bożena Lisowska –  Przewodnicząca RDPP WL ;
2.    dr Jakub Kosowski- Przewodniczący RDPP Miasta Lublin;
3.    Wojciech Dec- Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych;
4.    Teresa Bodzak- przedstawiciel organizacji pozarządowych z miasta Lublin;
5.    Leszek Siwiec- reprezentant RDPP Miasta Chełm;
6.    Alicja Grabiec- reprezentant RDPP w Krasnymstawie;
7.    Jerzy Liberadzki- reprezentant RDPP Miasta Zamość;
8.    dr Agnieszka Drewniak- instruktor ds. regionalnych programów edukacyjnych 
i współpracy z sektorem pozarządowym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;

W dniu 22 sierpnia na posiedzeniu komisji dokonano przedstawienia kandydatur do Nagród Trzeciego Sektora we wszystkich kategoriach.
W kategorii I Samorząd wspierający działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego zostało zgłoszonych  13 kandydatur.
W kategorii II Przedstawiciel biznesu wspierający działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2015 zgłoszono 6 kandydatur.
W kategorii III Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2015 12 zgłoszono 12 kandydatur.
W kategorii IV Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2015(Mały Ambasador) zgłoszono 7 kandydatur.
 Kapituła dokonała wybory komisji skrutacyjnej, w skład której weszli:
– Wojciech Dec- przewodniczący;
– Teresa Bodzak- członek;
– Leszek Siwiec – członek.
W pierwszym etapie głosowania w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów dokonano nominacji w każdej z kategorii:
W kategorii I: Gminę Józefów;
                      Gminę Adamów;

W kategorii II: Elżbietę Fijołek z Giełdy Eventów;
                      Spółkę Consultor;
                      Spółdzielnię Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

W kategorii III: Marię Król; 
                       Alinę Gumcę;
                       Dorotę Sawę;

W kategorii IV:    FLOP;
    Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego;
    Stowarzyszenie ,, Krok za krokiem”

Nagrody Trzeciego Sektora na podstawie drugiej tury wyborów otrzymają :
W kategorii I: Gmina Adamów;
W kategorii II konieczne było przeprowadzenie III tury, która wyłoniła laureata.  Laureatem została spółka Consultor ;
W kategorii III : Maria Król;
W kategorii IV: FLOP.

Kapituła Konkursowa składa podziękowania za zainteresowanie konkursem oraz przesłanie zgłoszeń.

Nagrody Laureatom zostaną wręczone 9 września 2016 roku o godz. 17.30 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1 podczas Gali Trzeciego Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016.
Na tym protokół zakończono.
Do protokołu dołączono podpisana listę członków Kapituły: