W ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19, fundacja oferuje wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski.

Regulamin naboru do konkursu, który zostaje przeprowadzony w okresie od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku, obszary tematyczne oraz szczegółowe zasady konkursu wraz z linkiem do formularza wnioskowego są dostępne na stronie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.