Pragniemy poinformować, iż Towarzystwo Amicus, rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, w ramach konkursu, organizowanego przez Departament Informacji i Promocji MR i ma się przyczynić do bardziej efektywnego i celowego wykorzystania środków UE przez III sektor w obecnej perspektywie finansowej.

Zaplanowane w ramach projektu działania, czyli: szkolenia stacjonarne i e-learningowe, warsztaty, doradztwo oraz webinaria, skierowane są do około 2000 przedstawicieli NGO w całej Polsce.

Jest to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę działanie informacyjne, skierowane do sektora NGO w Polsce, dotyczące perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie zndajdą Państwo → tutaj 
lub pod numerem telefonu Towarzystwa Amicus: 85 653 77 53.

 www.ckngo.pl