W piątek 25 maja br. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący planowanych przez rząd zmian w prawie użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na likwidację ww. prawa. Projekt ustawy zakłada przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na te działania, zostaną również opracowane przepisy dla firm podobne do obowiązujących przy przekształcaniu działek mieszkaniowych.

Warto nadmienić, że 28 marca br. podczas posiedzenia plenarnego tematem usunięcia z porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz podjęła w tej sprawie Stanowisko nr 2/2018 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyeliminowania z porządku prawnego instytucji użytkowania wieczystego. Postulaty Rady są zbieżne ze wstępnymi propozycjami Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Treść stanowiska można odnaleźć w zakładce „Dialog społeczny WRDS”- „Stanowiska, uchwały, opinie”.