„Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa” to główny temat obrad trzeciego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Obrady kwietniowego posiedzenia zostały zainicjowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, a zwołanie decyzją Prezydium WRDS, zaniepokojonego informacją przekazaną przez związki zawodowe „Bogdanki” o możliwej restrukturyzacji polskiego górnictwa, co dla lubelskiej spółki oznaczałoby zmniejszenie wydobycia węgla, a w konsekwencji znaczne obniżenie zatrudnienia.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w latach 2013-2016

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „BOGDANKI”:
Stanisław Ćwirko – Przewodniczący Związku Zawodowego„KADRA”
Zdzisław Cichosz – Przewodniczący Zarządu Związku Górników w Polsce
Krzysztof Jastrzębski -Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”

Przedstawiciele JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ:
Roman Cholewa – Starosta Łęczyński
Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej
Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców
Andrzej Chabrom – Wójt Gminy Ludwin
Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów
Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów

Rezultatem prowadzonych rozmów było powołanie uchwałą WRDS zespołu doraźnego ds. Lubelskiego Węgla, którego głównym celem będzie stworzenie „Paktu dla Lubelskiego Węgla”. W skład zespołu zostali powołani:
1. Dariusz Jodłowski – członek WRDS, Konfederacja „Lewiatan” – Przewodniczący Zespołu
2. Marek Chmielewski – członek WRDS, NSZZ „Solidarność”
3. Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej
4. Stanisław Ćwirko – Przewodniczący Związku Zawodowego„KADRA”, LW „Bogdanka” S.A.
5. Zdzisław Cichosz – Przewodniczący Zarządu Związku Górników w Polsce, LW „Bogdanka” S.A.
6. Krzysztof Jastrzębski – Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, LW „Bogdanka” S.A.
7. Antoni Pasieczny – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A.