W dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 zebrało się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, NSZZ „Solidarność”.

Podczas posiedzenia przedstawiono aktualne informacje na temat konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczącego wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Członkowie Prezydium WRDS WL przeanalizowali e-maile wraz z dołączonymi pismami sugerującymi anulowanie naboru wniosków do konkursu oraz zapoznali się ze wszystkimi pismami, które wpłynęły do Biura WRDS WL. W spotkaniu uczestniczyli goście odpowiedzialni za merytoryczne przygotowanie konkursu oraz zainteresowani:

  • Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
  • Magdalena Filipek-Sobczak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
  • Andrzej Sadłowski – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji i Usług IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
  • Jolanta Skrzek – p. o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
  • Mateusz Tryka – Radca Prawny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
  • Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, ekspert WRDS WL z ramienia Konfederacji „Lewiatan”.

galeriaGALERIA