Posiedzenie SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego

6 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były „Problemy mikroprzedsiębiorców zatrudniających kobiety w wieku rozrodczym”.

Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL.

Na podstawie dyskusji członkowie Zespołu wypracowali stanowisko, które zostanie przedstawione podczas posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 21 września 2018 r.