Posiedzenie SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu.

Posiedzenie Zespołu było kontynuacją posiedzenia z dnia 28 lutego br. w temacie „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali Stanowisko dotyczące propozycji zmian w prawie pracy, które zostanie zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 28 marca 2018 r.