Posiedzenie SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL

„Planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie wyboru władz i składu dotyczących Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” to temat, który został omówiony na posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 21 lutego 2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiedzenie poprowadziła Elżbieta Wójcik – Przewodnicząca Zespołu.
Merytoryczne wsparcie obradom zespołu udzielili zaproszeni goście tj. członkowie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Leszek Żelazny, Adam Wasilewski, Sławomir Struski, Prezes Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Wojciech Piekarczyk oraz Jan Wiater.Omówienie wyników pracy SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego nastąpi na posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku.

galeriaGALERIA