Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

W dniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu.

Przedmiotem obrad był Problem finansowania stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i w latach następnych. Nowelizacja przepisów dotyczących tworzenia publicznej sieci szpitali oraz ich finansowania nie uwzględnia sieci lecznictwa psychiatrycznego, stwarza to realne zagrożenia dla funkcjonowania w przyszłości szpitali psychiatrycznych .

Merytoryczne wsparcie obradom zespołu udzielili zaproszeni goście tj. Maria Kryźińska – Muciek – reprezentująca dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Czernikiewicz – Wojewódzki Konsultant ds. Psychiatrii, Anna Sylwestrzak – Przewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność, Edward Lewczuk – dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, Marek Domański – dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali stanowisko w sprawie finansowania świadczeń stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i latach następnych oraz konsekwencji organizacyjnych wynikających z projektowanych zmian, które zostanie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.