Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

W dniu 20 stycznia 2020 r. w odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia były: Plany wdrażania przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Lubelskiej Pełnoprofilowej Ochrony Zdrowia”. Społeczne konsekwencje wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa. 

W obradach udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:

 

Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek WL, Przewodniczący Społecznej Rady do spraw Ochrony Zdrowia,

Piotr Matej – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,

Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Bożena Zasada – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli,

Bernarda Machniak – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL,

Andrzej Kowalik – Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof.
M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,

Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Lekarsko – Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Tadeusz Duszyński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie,

Andrzej Szczepanowski – Przewodniczący Rady Społecznej Ochrony Zdrowia przy Wojewodzie Lubelskim,

Tomasz Pitucha – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ze strony rządowej,

Mariusz Gnat – Forum Związków Zawodowych, 

Anna Walentyn – Ekspert NSZZ „Solidarność”,

Marek Wójtowicz – Ekspert NSZZ „Solidarność”,

Iwona Domańska – Ekspert Forum Związków Zawodowych,

Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk – Ekspert Forum Związków Zawodowych.

W wyniku dyskusji członkowie Zespołu wypracowali Stanowisko Nr 1/2020 SZR. ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Planów wdrażania przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Lubelskiej Pełnoprofilowej Ochrony Zdrowia” oraz społecznych konsekwencji wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa , którego treść zostanie przedstawiona członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS.

 

galeriaGALERIA