Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL w dniu 23 kwietnia 2018 r.

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego. Głównym tematem spotkania była: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”.

W dyskusji brali udział zaproszeni goście: Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Pogodziński– Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, Antoni Rudnik – Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Lublinie, Wojciech Włodarczyk – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL z ramienia Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz Adam Zaniewicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80” w DPS w Ryżkach.

Na podstawie rozmów ze stronami sporu, członkowie WRDS WL wypracowali propozycję rozwiązania konfliktu w DPS w Ryżkach, którą przedstawią podczas posiedzenia plenarnego w dniu 27 kwietnia 2018 r.