Posiedzenie SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Pan Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.

„Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego.” to temat, który był poruszany na posiedzeniu zespołu. Merytorycznego wsparcia członkom udzielili  przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej: podinsp. Dariusz Jówko oraz kom. Krzysztof Kuzina. W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej: kpt. SG Paweł Mazurek, kpt. SG Kamil Dołęzka oraz por. SG Tomasz Kobiałka, a także zaproszeni goście z Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców: Pan Zenon Kopyściński, Pan Henryk Marek oraz Pan Wojciech Sędziak.

Wnioski zespołu zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.