Posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 20 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości. Obradom przewodniczył  Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu.

Przedmiotem obrad była „Informacja nt. zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku”. Merytoryczne wsparcie obradom zespołu udzielili zaproszeni goście tj. Mirosław Andrzejewski i Alina Majczyna – przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Piotr Orzeł – przedstawiciel Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wojciech Włodarczyk – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali Stanowisko Nr 1/2017 w sprawie istotnych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i związanych z tym obaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w szczególności branży budowlanej, które zostanie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 28 lutego 2017 r.