W dniu 17 czerwca 2016 r. członkowie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS pod przewodnictwem Pana Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego zespołu,  zdecydowali iż merytoryczne rozstrzygnięcie tematu pt. „Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce” zostanie przeniesione na 5 lipca 2016 r. 

Powodem zawieszenia obrad są  zaplanowane w dniach 24-27 czerwca 2016 r. w tym temacie spotkania w Ministerstwie, na których mają zostać przedstawione rządowe propozycje zmian w ustroju szkolnym.

W posiedzeniu poza członkami zespołu udział wzięli:

  1. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin
  2. Pan Ryszard Golec – Lubelski Wicekurator Oświaty
  3. Dorota Jaworowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie
  4. Małgorzata Opidowicz – przedstawiciel Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie
  5. Grażyna Kubuj-Bełz – Dyrektor Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie