Posiedzenie SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”.

Obradom przewodniczył Mirosław Górczyński w zastępstwie Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania członkowie Zespołu przeanalizowali efekty wdrażanej reformy i na podstawie dyskusji wypracowali stanowisko odnośnie procedowanego tematu, które zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 16 sierpnia 2018 r.