„Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce” było przedmiotem obrad posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 5 lipca 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego Zespołu. 

Merytoryczne wsparcie obradom zespołu udzielili zaproszeni goście tj. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie, Małgorzata Opidowicz – przedstawiciel Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie, Grażyna Kubuj-Bełz – Dyrektor Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Dorota Jaworowska – wizytator Kuratorium Oświaty oraz Iwona Lipiec – doradca zawodowy.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Teresy Misiuk, która zaprezentowała rządowe kierunki zmian w polskim systemie oświaty. Obrady zakończyły się wypracowaniem postulatów, które będą prezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 13 lipca 2016 r.

Mając na uwadze zaprezentowane rządowe kierunki zmian w polskim systemie szkolnictwa, członkowie zespołu widzą ponadto konieczność podjęcia w najbliższym czasie debaty o roli gimnazjum w strukturze polskiego szkolnictwa.