Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL

28 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół- Przewodnicząca Zespołu.  

Tematem posiedzenia były „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. W związku z trwającymi pracami Komisji Kodyfikacyjnej, członkowie SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego postanowili spotkać się ponownie w ww. temacie 22 marca br.