Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

15 lutego w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego zespołu. Tematem wiodącym spotkania był problem domów pomocy społecznej, a dokładniej dyskusja dotycząca następujących zagadnień: „Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania” oraz „Problemy finansowania oraz funkcjonowania DPS w woj. lubelskim.”

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali stanowisko w którym m. in. oczekują opracowania i przyjęcia stałego systemu regulacji i indeksacji wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, w systemie finansowania domów pomocy społecznej postulują o stworzenie mechanizmów wyrównujących poziom dotacji celowej z uwzględnieniem regionalnych różnic średniej wysokości emerytur i rent.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście tj. Katarzyna Fus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Eliza Pielacha – Dyrektor DPS w Matczynie, Antoni Rudnik- Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie, Andrzej Lis –  Dyrektor DPS „Senior” w Różance, w zastępstwie Pawła Pikuli – Starosty Lubelskiego, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego Dariusz Gajo – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lublinie, Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW, Jolanta Kwiatek- Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Piotr Najda –  z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „ Solidarność” DPS Krzesimów, Janusz Knap – Przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników DPS w Tyszowcach, Jolanta Sołtys z Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników DPS w Tyszowcach, w zastępstwie Alicji Dudzińskiej – Przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” DPS w Tyszowcach – Anna Swatowska oraz Urszula Herbut – DPS  w Tyszowcach.

Stanowisko zostanie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 27 lutego 2018 r.