Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia był temat:  „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”.

W obradach udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:

  • Paweł Piróg –  p.o. Z-cy dyrektora ds. służb mundurowych lubelskiego oddziału NFZ
  • dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński –  Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Krzysztof Skubis –  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
  • Danuta Smaga – Starosta Puławski
  • Piotr Krawiec –  Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego
  • Mariusz Paszko –  Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
  • Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  • Bernarda Machniak –  Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL

W wyniku dyskusji członkowie Zespołu wypracowali materiał, którego treść zostanie przedstawiona członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS.

galeriaGALERIA