Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

W dniu 25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył  Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu.

Zespół procedował w temacie: „Zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego.  Problemy płacy i realizacji porozumień płacowych, problem zastępowalności kadr oraz wielozatrudnienie”. W dyskusji udział wzięli członkowie zespołu i zaproszeni goście: Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia, Piotr Matej – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Karol Tarkowski- Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Leszek Buk – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, Andrzej Tytuła – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Janusz Hordejuk -Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Parczewie, Mariusz Paszko – Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny, Małgorzata Bartoszek – Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Dorota Maksymiuk – Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bernarda Machniak – Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL.

Omówienie wyników pracy Zespołu nastąpi na posiedzeniu Plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego br.