Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacyjności i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

W dniu 15 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl.

Przedmiotem obrad była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty, dla województwa lubelskiego”.

W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:

  • Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy,
  • Krzysztof Brzeziński – Wójt gminy Puławy,
  • Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach,
  • Piotr Śliwa – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”,
  • Renata Wyskwar – Przewodnicząca MOZZ Inżynierów i Techników przy Grupie Azoty Z. A. „Puławy”,
  • Sławomir Wręga – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Z. A. „Puławy”,
  • Artur Salasa – Przewodniczący Społecznego Związku Zawodowego Pracowników Z.A. „Puławy”,
  • Andrzej Smętek – Przewodniczący Związku Zawodowego Jedność- Puławy,

Efektem prac Zespołu wypracowane jest Stanowisko nr 2/2019 w sprawie sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty oraz przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty, które zostanie przedstawione członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na najbliższym posiedzeniu plenarnym.