Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

W dniu 27 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z Polski i do Polski”.

W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Pani Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Pan Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Pan Mariusz Pociupany – Pierwszy Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Pan Aleksander Kalisz –  Zastępca Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu.

Na podstawie prezentacji przedstawionych przez gości i specjalistów oraz dyskusji, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wypracowali materiał, którego treść zostanie przedstawiona podczas posiedzenia plenarnego w dniu 30 listopada 2018 r.