Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad był temat „Efekty działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim.”

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Leszek Ostasz- Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Piotr Gajek- Kierownik Działu Granicznego Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Business Centre Club,  Kanclerz Loży Lubelskiej; Wojciech Podgórski- Drugi Dział Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, Maciej Raszewski- Koordynator ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji ZUS oraz Jacek Stefaniuk-  Inspektor Kontroli Zakładu kierujący Wydziałem Kontroli Płatników Składek ZUS.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali stanowisko zawierające m. in. wniosek o zawiązanie koalicji na rzecz walki z szarą strefą, uproszczenie systemu prawnego i jego zmianę celem bardziej efektywnej egzekucji przepisów.