W dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia interesu Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. – „Tarcza Energetyczna”. Wśród gości pojawili się:

  • Andrzej Bondyra – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.;
  • Edmund Myszka – Przewodniczący Komitetu Obrony Dystrybucji i Obrotu;
  • Krzysztof Marzec – Wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dystrybucji i Obrotu odpowiedzialny za Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
  • Piotr Skalmierski – Doradca Strony Społecznej Komitetu Obrony Dystrybucji i Obrotu.

Dyskusja zakończyła się wypracowaniem Stanowiska Nr 2/2020 Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji I Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”. Stanowisko zostanie przedłożone Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu plenarnym.

galeriaGALERIA