Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL

W dniu 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem posiedzenia były kwestie: „Kampanii społecznej na rzecz nowego typu szkół, które zaczną funkcjonować w systemie szkolnym od września 2017 roku – SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA”, „Zagrożeń w szkolnictwie wyższym w kontekście prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym (uczelnie publicznie, niepubliczne, instytuty badawcze),,”Skrócenia dostępności do wykonywania zawodu absolwentom wyższych uczelni”.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście tj.  Anna Halicka – prorektor Politechniki Lubelskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno – biznesowym, Elżbieta Denejko – p.o. Dyrektora Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Janusz Iberszer – Zastępca Przewodniczącego Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  Zbigniew Kmicic – Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej i Wiceprzewodniczący WRDS WL.

Obrady Zespołu zakończyły się wypracowaniem postulatów, które zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 7 kwietnia 2017 r.

galeriaGALERIA