Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL w dniu 29 listopada 2018r.

W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad była kontynuacja dyskusji w temacie: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Posiedzenie poprowadził Pan Stanisław Michałowski – Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Merytorycznego wsparcia w obradach udzielili: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pani Jolanta Misiak – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz w Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Pan Piotr Szczepanik – Wicekurator Oświaty.

Na podstawie dyskusji członkowie Zespołu wypracowali stanowisko, które zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 30 listopada 2018 r.