Posiedzenie Prezydium WRDS

W dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła, z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Sławomira Sosnowskiego, Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS.

Omawiano sprawy organizacyjne oraz bieżące w związku z Jubileuszową Galą z okazji 15-lecia działalności Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  Kolejne spotkanie Prezydium WRDS w omawianej tematyce odbędzie się 28 lutego 2017 r.