Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

28 lutego 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom Przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS WL.

Posiedzenie Prezydium WRDS  było kontynuacją spotkania z 21 lutego 2017 r. , na którym omawiano sprawy bieżące oraz organizacyjne związane z Jubileuszową Galą z okazji 15-lecia działalności Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.