Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego w dniu 7 marca 2018 r.

7 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godzinie 11:30. Ustalono, iż tematami posiedzenia będą: „Zmiany w Kodeksie Pracy – podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”, temat ponownie będzie procedowany przez SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS.  Kolejnym tematem będzie „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania  wieczystego”. Temat został  przekazany do prac SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.  

Kolejnym punktem spotkania było omówienie projektu Ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu Społecznego. Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. 

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące i organizacyjne.