Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

9 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie wyzwań na rok 2018 oraz analiza tematyki pracy WRDS na najbliższy rok. Podczas spotkania ustalono termin posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na dzień 18 stycznia br. Tematami posiedzenia będą: „Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie”, „Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii  oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel z programów regionalnych”, „Ocena skuteczności realizacji ustawy o obrocie ziemią rolną w województwie lubelskim”. Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu dwóch pierwszych tematów do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania roku pracy Rady pod przewodnictwem Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. Podczas obrad strona pracodawców obejmie przewodnictwo WRDS, zgodnie z przyjętą przez WRDS kolejnością przewodniczenia Radzie.