Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 5 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS Pan Sławomir Sosnowski.

Podczas spotkania omówiono między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. Ustalono, że tematami posiedzenia będą:

  1. Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana z Dukli.
  2. Perspektywa finansowa świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego.

Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu ww. tematów do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

W trakcie posiedzenia ustalono również konieczność powołania w ramach WRDS Doraźnego Zespołu Roboczego, który zawiąże koalicję na rzecz walki z szarą strefą.