Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 8 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. 

Podczas spotkania omówiono między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego Rady, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. Ustalono, że spotkanie poświęcone będzie debacie nt. Wypracowania planu przeciwdziałania brakom wykwalifikowanej kadry. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie Określenia zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu ww. tematów do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące i organizacyjne.