Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie wyzwań na rok 2017 oraz analiza tematyki pracy WRDS w bieżącym roku pod Przewodnictwem Pana Marszałka Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania ustalono termin posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na dzień 28 lutego 2017 r. godz. 12.00.  Tematami posiedzenia będą „Problem finansowania stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i w latach następnych”, „Planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie wyboru władz i składu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „ Informacja na temat zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku”.

Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu tematu  Informacja na temat zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku” do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustalili termin najbliższego posiedzenia Prezydium na dzień 21 lutego 2017 r.