Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu członkowie wraz z zaproszonym gościem, Arturem Habzą- Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, omówili sprawy organizacyjne związane z uroczystością podpisania Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.

W kolejnej części obrad Prezydium WRDS ustaliło termin najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL na 21 września 2018 r. oraz wyznaczyło tematykę spotkania. Członkowie WRDS WL podejmą dyskusję na temat „Problemy mikroprzedsiębiorców zatrudniających kobiety w wieku rozrodczym”. Wstępne przygotowanie zagadnienia oddano Stałemu Zespołowi Roboczemu ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL.

W ostatniej części spotkania członkowie Prezydium WRDS WL omówili sprawy organizacyjne dotyczące działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.