Posiedzenie Prezydium WRDS WL w dniu 18 maja 2018 r.

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 11:00.

Tematem wiodącym posiedzenia będzie „Przygotowanie uroczystości podpisania aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie – omówienie działań organizacyjnych”, który jest prowadzony przez Doraźny Zespół Roboczy ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL. Omawiany będzie również temat „Organizacji posiedzenia Prezydiów WRDS Polski Wschodniej”.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące i organizacyjne.