Posiedzenie Prezydium WRDS WL w dniu 11 kwietnia 2018 r.

11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:30. Ustalono, iż tematami posiedzenia będą: „Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem”, temat będzie procedowany przez SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS, a także temat: „Próba rozstrzygnięcia sporu w DPS w Ryżkach”, którego realizację obejmie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące i organizacyjne.

galeriaGALERIA