Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 3 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin został wyznaczony na dzień 28 lutego 2020 r. Ustalono, iż przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego będzie temat dotyczący służby zdrowia w województwie lubelskim oraz problemów kadr i warunków pracy. Opracowanie zagadnienia zostało skierowane do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali tematy zgłoszone do prac WRDS na rok 2020 i uzgodnili kolejność realizacji oraz wstępne terminy przyszłych posiedzeń. Przeanalizowana została również informacja dotycząca wykorzystania dotacji celowej w 2019 roku oraz przyjęte Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – za okres przewodnictwa strony rządowej.