Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 28 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2, odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Pan Przemysław Czarnek – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego omówili sprawy organizacyjne oraz tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, którego termin został wyznaczony na dzień 25 listopada 2019 r. Ustalono, iż głównym przedmiotem obrad będzie temat:Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w woj. lubelskim oraz opieki nocnej
i świątecznej”
. Z uwagi na powyższe Prezydium WRDS skierowało ww. temat do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium przedyskutowali zmiany w Regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wynikające ze zmiany Regulaminu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz przeanalizowali wykonanie budżetu WRDS na 2019 rok.