Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 5 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne oraz ustalili tematy prac WRDS WL na najbliższe posiedzenie plenarne, które odbędzie się 18 stycznia 2019 r. Podczas posiedzenia będzie procedowany temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do grupy „Azoty”, dla województwa lubelskiego”, który został skierowany do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

W dalszej części obrad członkowie Prezydium WRDS WL ustalili tematykę kolejnego posiedzenia plenarnego, podczas którego przedmiotem obrad będzie temat: „Opracowanie kierunków i założeń programów promocji kształcenia branżowego, adekwatnych do potrzeb rynku pracy w województwie lubelskim”. Opracowaniem tematu zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL.

Ponadto członkowie Prezydium WRDS WL przeanalizowali korespondencję z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.