W dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie przeprowadzono w trybie zdalnym.

Prace Prezydium WRDS WL rozpoczęły się od kontynuowania rozmów nt. tworzenia Opinii WRDS WL do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz przedstawienia projektów stanowisk, które zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 8 grudnia 2020 r.

Merytoryczne wsparcie obradom Prezydium udzielili zaproszeni goście: Wiesław Grzegorczyk – Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Tomasz Pitucha – przedstawiciel strony rządowej.

galeriaGALERIA