W dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 13:00 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL.

Podczas spotkania gremium przeanalizowało projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Zgodnie z właściwością Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wyda opinię do przedłożonego dokumentu na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Prezydium omówiło również korespondencję, która wpłynęła do biura WRDS WL oraz podjęło decyzję o skierowaniu zgłoszonych przez organizacje tematów pod obrady stałych zespołów roboczych WRDS WL.

Prezydium WRDS WL spotka się ponownie w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 celem uzgodnienia przebiegu posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin wyznaczono na dzień 8 grudnia 2020 r. godz. 11.00.