W dniu 16 października 2020 r. o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Z uwagi na dynamiczny rozwój epidemii przybrało ono charakter hybrydowy, co oznacza, że członkowie Prezydium WRDS WL uczestniczyli w obradach zarówno zdalnie jak i spotykając się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie.

Obrady otworzył i poprowadził Marian Król – Przewodniczący WRDS WL. Prezydium wraz z Andrzejem Rylem – Przewodniczącym Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL podsumowali pracę Zespołu w bieżącym roku celem ustalenia planu pracy na najbliższe miesiące. 

Podczas spotkania szczegółowo zaplanowano kolejne posiedzenie plenarne, które odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godzinie 11:00 w sali  S8 na IV piętrze Lubelskiego Centrum Konferencyjnego jednocześnie uczestnicy łączyć się będą zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams.

Gośćmi posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 22 października 2020 r. będą:

  • Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych;
  • Andrzej Śliwka – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Głównym tematem dyskusji będzie Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiodących przedsiębiorstw Lubelszczyzny takich jak „PZL-Świdnik” S.A., PGE Dystrybucja S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Grupa Azoty S.A.

Druga część posiedzenia plenarnego poświęcona będzie sytuacji panującej w spółce PGE Dystrybucja, nad którą dnia 6 sierpnia 2020 r. debatował Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

galeriaGALERIA