Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, którego termin został wyznaczony na dzień 25 października  br. W związku z wnioskiem członków WRDS ustalono, iż głównym przedmiotem obrad będzie kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty, dla województwa lubelskiego”.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium przedyskutowali sprawy bieżące i organizacyjne dotyczące działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.