Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 09:30. 

Głównym tematem posiedzenia plenarnego będzie „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie”. Temat został skierowany do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące i organizacyjne.