Posiedzenie plenarne WRDS  Województwa Lubelskiego

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Sławomir Sosnowski – przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Tematyka posiedzenia została zdominowana przez tematy związane z edukacją. Rozmawiano o „Kampanii społecznej na rzecz nowego typu szkół, które zaczną funkcjonować w systemie szkolnym od września 2017 roku – Szkoły Branżowe I Stopnia”, „Zagrożeniach w szkolnictwie wyższym w kontekście prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym (uczelnie publicznie, niepubliczne, instytuty badawcze)” oraz ”Skróceniu dostępności do wykonywania zawodu absolwentom wyższych uczelni”.

Wynikiem prac Rady było  przyjęcie przy porozumieniu wszystkich stron dialogu dwóch stanowisk: Stanowiska Nr 4/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie kampanii społecznej dla szkół branżowych, które zaczną funkcjonować w systemie szkolnym od września 2017 roku oraz Stanowiska Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Merytorycznego wsparcia obradom Rady udzielił prof. Stanisław Michałowski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

galeriaGALERIA

 Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 07. 04.2017 r.

Załącznik Nr 1. Lista obecności – 07.04.2017 r.

Załącznik Nr 2a. Pismo prof. A. Halickiej prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczn…

Załącznik Nr 2b. Projekt Stanowiska WRDS WL z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie prac nad …

Załącznik Nr 2c. Stanowisko Nr 1 SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Załącznik Nr 3. Stanowisko Nr 4 WRDS w sprawie kampanii społecznej

Załącznik Nr 4. Stanowisko Nr 5 WRDS w sprawie prac nad nową ustawa o szkolnictwei wyższym