Posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 27 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca WRDS – Mirosława Gałan.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dotyczącego sytuacji domów pomocy społecznej.

Wsparcia obradom udzielili: Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW,  Antoni Rudnik – Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie, Andrzej Lis – Dyrektor DPS „Senior” w Różance,  Jolanta Kwiatek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Piotr Najda z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „ Solidarność” DPS Krzesimów oraz Marzena Siek z Forum Związków Zawodowych.

Efektem pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie Stanowiska Nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej.

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS 27 lutego 2018 r.

1. Imienna Lista obecności -27.02.2018

2. Prezentacja – Domy pomocy społecznej

3. Stanowisko Nr1 SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Kopia

4. Stanowisko WRDS z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz

5a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

5b.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie DPS

5c. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

5d. ROPS-Analiza-zatrudnienia-i-wykształcenia-pracowaników-merytorycznych-i-kadry-zarządzającej-w-jednosta

5e.Rejestr domów pomocy społecznej na terenie województwa Lubelskiego

5f. ROPS- Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

5g.ROPS- Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 -2020.

5h. Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie…

5i. Wolne miejsca w DPS XI 2017