Posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego 12 lipca 2018 r.

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Głównym tematem posiedzenia były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Piotr Szczepanik – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty  w Lublinie, Pan Jan Kozioł – kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu UMWL, członkowie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Pani Ewa Kiernicka, Pani Wiesława Stec, Pan Włodzimierz Sitko, Pan Mirosław Górczyński oraz Pani Małgorzata Piasecka-Twaróg – członek Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przeanalizowała efekty wdrażania reformy oświaty oraz skierowała temat do prac SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL celem dalszego procedowania. Ponadto przedstawiono informacje o zakończeniu sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W związku ze zmianami organizacyjnymi członkowie WRDS WL podjęli uchwały zmieniające w sprawie składów Zespołów.

 

galeriaGALERIA

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 12 lipca 2018 r.”]

Imienna lista obecności-12.07.2018 r.

Opinia nr 3/18 WRDS z 13.06.2018 r. w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Przebieg wdrażania zmian w systemie oświaty w województwie lubelskim