Posiedzenie plenarne WRDS WL w dniu 18 stycznia 2019 r.

W dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty  dla województwa lubelskiego”. W obradach udział wzięli członkowie Rady, członkowie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL oraz zaproszeni goście, m.in.  Agnieszka Wolińska- w zastępstwie Elżbiety Kruk, Poseł na Sejm RP; Paweł Matras- w zastępstwie Krzysztofa Szulowskiego, Posła na Sejm RP; Leszek Kowalczyk- Radny Sejmiku WL, Bożena Krygier- Przewodnicząca Rady Miasta Puławy, Paweł Maj- Prezydent Miasta Puławy, Michał Mulawa- Przewodniczący Sejmiku WL, Danuta Smaga- Starosta Puławski, Leszek Gorgol- Wicestarosta Puławski, Janusz Wawerski- Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, Krzysztof Bednarz- Prezes Zarządu Grupy Azoty, Grzegorz Mandziarz-  Członek Rady Nadzorczej Azoty, w zastępstwie Jacka Nieściora,; Krzysztof Bohdan- Ogólnokrajowe  Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego; Maria Rzeszut-  Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego „Kadra”, w zastępstwie Anny Czarnckiej;  Sławomir Kamiński- Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach; Marek Maraszek- Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”, w zastępstwie Mirosława Pomorskiego; Artur Salasa- Przewodniczący Społecznego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”, Piotr Śliwa- Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, Sławomir Wręga- Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych „Puławy”, Renatę Wyskwar- Wiceprzewodnicząca MOZZ Inżynierów i Techników przy Grupie Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”, Zygmunt  Kwiatkowski.

Na początku spotkania uczczono minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Zarządzeniem nr 4/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku zostali powołani nowi przedstawiciele strony samorządowej w Radzie: Zdzisław Antoń- Starosta Lubelski, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego  oraz Andrzej Szarlip- Strosta Biłograjski. Podczas posiedzenia Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, wręczył Akt Powołania obecnemu na spotkaniu Zdzisławowi Antoniowi.  

Na podstawie wniosków wypracowanych w dyskusji, dalszym opracowaniem tematu zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL wraz z gronem ekspertów.

Członkowie Rady przyjęli również Sprawozdanie za III kadencję Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Na zakończenie posiedzenia została przyjęta uchwała zmieniająca przewodnictwo w Radzie. Od 29 stycznia 2019 roku na kolejny rok Przewodniczącym WRDS WL zostanie Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

galeriaGALERIA

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL 18 stycznia 2019 r. 

Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS WL 18 stycznia 2019 r.

Uchwała 1/2019 WRDS WL z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 2/2019 WRDS WL z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 3/2019 WRDS WL z dnia 18 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 4/2019 WRDS WL z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Sprawozdanie z działalności WRDS WL za III kadencję